Oebas oavsett bransch

Exempel på användningsområden

Du lägger själv in vad du vill följa upp med hjälp av de funktioner som finns i Oebas Works.
Vi visar utvalda funktioner i Oebas med hjälp av fem olika exempel på användning. 

Användning av Oebas inom Besiktning/Revision

Kontroller och registreringar kan göras för internt kvalitétsarbete men när extern revision skall utföras är underlaget som samlats i Oebas väldigt värdefullt. Kontroller som utförs på papper, sätts i pärm och finns fördelat inom hela företaget tar tid att samla ihop inför en redovisning. När väl materialet samlats ihop kan det innehålla många överraskningar i form av brister i redovisningen och underlag som saknas.

Genom Oebas finns alla kontroller registerade med utförare, datum och tid och kan snabbt och lätt presenteras i webbläsare eller rapporter. Förseningar som skapas ger också fortlöpande översikt på att beslutade kontroller verkligen utförs. Samlad översikt helt enkelt!

Följ vilka avvikelser som är vanliga och se hur de förändras över tid 

Statistik och analys lyfter fram vad som utförts och registrerats i olika tidsperioder. Se och visa upp vilka kontroller som utförts och vad resultat var. Vilka vanligt förekommande fel förekommer.

Exportera för ytterligare bearbetning eller egna rapporter.

För de fall som ytterligare bearbetning önskas så kan all data exporteras till Excel-format.

Skapa regeltagg som kopplar utfört arbete till exakt regel

Underlätta ditt förändringsarbete och din analys genom att koppla dina punkter som skall utföras till exakt vilken del i en lag eller regelverk som avses. Hitta lätt vad som kan behöva förändras och se vilka regler som oftast har avvikelser.

Har du frågor? Vi hjälper dig.

 

KONTAKTA OSS