Oebas oavsett bransch

Exempel på användningsområden

Du lägger själv in vad du vill följa upp med hjälp av de funktioner som finns i Oebas Works.
Vi visar utvalda funktioner i Oebas med hjälp av fem olika exempel på användning. 

Användning av Oebas inom Beteende/Utförande

Följer personalen på ditt företag givna instruktioner i olika situationer? Skapa en Digital Uppföljning för att undersöka, skapa avvikelser och därmed underlag till ständig förbättring. Tillämpningar kan vara montage på rätt sätt, bemötande av kund, utformning av affärsförslag, kundsamtal till telefonist med mera.

Arbetsmetoden är huvudsakligen att en medarbetare på företaget utför kontrollen och använder Oebas för att registrera resultatet som sedan ger rapporter med diagram och statistik. 

Med flera svarsalternativ kan 

iaktagda beteenden registreras

Den som utför får instruktioner på varje punkt för vad som skall redovisas och väljer ett eller flera alternativ.  Svarsalternativ kan användas på många olika sätt.

Koppla Lista till en individ om uppföljningen skall resultera i utbildningsinsatser.

Alla listor kan avse en person eller ett objekt och de Punkter som besvarats vid undersökningen sätts i sammanhanget av en individ eller ett objekt. 

Schemalägg rätt antal kontroller per period

Hur många kontroller skall göras per dag, vecka, månad, kvartal eller år? Använd Kalendern för att planera och säkerställa att kontrollerna blir utförda.

Har du frågor? Vi hjälper dig.

 

KONTAKTA OSS