Oebas oavsett bransch

Exempel på användningsområden

Du lägger själv in vad du vill följa upp med hjälp av de funktioner som finns i Oebas Works.
Vi visar utvalda funktioner i Oebas med hjälp av fem olika exempel på användning. 

Användning av Oebas inom Leverans/Mottagning

Oavsett om ditt företag är ett producerande företag så sker mottagning av brev, paket eller gods och oftast skall någon form av leverans ske. Att skapa rutiner för kontroll vid mottagning och leveranser och utföra kontroller fångar upp problem innan det påverkar produktion eller når kund.

Genom en Digital Uppföljning dokumenteras att kontrollerna utförs i den omfattning som bestämts, att avvikelser når rätt ansvarig som kan åtgärda och skapar underlag för ständig förbättring.

Med koppling till leverantör kan uppföljning av leveranskvalité göras 

Varje lista med kontroller av en inleverans kan bl a kopplas till leverantören för bättre analysmöjligheter.

Med flera svarsalternativ kan 

vanliga fel registreras

För varje kontrollpunkt kan vanligt förekommande fel på leverans eller mottagning registreras för att skapa underlag för ständig förbättring.

Med streckod eller QR-kod kan rätt kontroller hittas och rätt gods registreras.

Skanna kod på gods för att få fram rätt lista och rätt kontroller att utföra. Kod kan också användas för att underlätta registreringen av att rätt gods kontrollerats. 

Har du frågor? Vi hjälper dig.

 

KONTAKTA OSS