Oebas oavsett bransch

Exempel på användningsområden

Du lägger själv in vad du vill följa upp med hjälp av de funktioner som finns i Oebas Works.
Vi visar utvalda funktioner i Oebas med hjälp av fem olika exempel på användning. 

Användning av Oebas inom Miljö/Säkerhet

Området täcker ett viktigt och brett spektra av uppföljning som dels är kravsatta i lagar/regleringar men också drivs av stor nytta för företag och ekomomi. Hur utförs kontroller och systematiskt arbete inom miljö, kemikalier, arbetsmiljö, skydd- och säkerhet, informationssäkerhet mm? 

Följ upp hur ofta kontroller, skyddsronder görs och vad de skall innehålla. Vilka händelser och rapporter skall lämnas till myndigheter och när? 

Ta ditt företag från en pärm i hyllan till ett aktivt och systematiskt arbete där information hela tiden är tillgängligt. Säkerställ att företaget uppdaterar rutiner och beskrivningar regelbundet. Lagar, regler och förutsättningar förändras hela tiden. Se till att din personal bekräftar förändringar och sin kunskap.

Schemalägg hur ofta översyn skall göras och få påminnelser  

Oavsett om inga, små eller stora förändringar skall göras på befintliga rutiner så behöver dessa dokumenteras för att ett systemetaiskt arbete existerar.

Skapa Kunskapslistor för att sprida och verifiera kunskap

Vet personalen vilka förändringar som gjorts? Behöver utbildningsinsats göras? Använd kunskapslistor som besvaras av personelen digitalt eller underlag för en medarbetare som gör verifieringen. 

Få påminnelser när något skall utföras och få översikt i Kalendern

Se schemalagda och planerade utföranden under denna veckan men även flera år framåt. Påminnelser kan fås via e-post men även som kalenderbokning i egen kalender.

Har du frågor? Vi hjälper dig.

 

KONTAKTA OSS