Oebas oavsett bransch

EXEMPEL PÅ ANVÄNDSNINGSOMRÅDEN

Användning av Oebas inom Miljö/Säkerhet

Området täcker ett viktigt och brett spektra av uppföljning som dels är kravsatta i lagar/regleringar men också drivs av stor nytta för företag och ekomomi. Hur utförs kontroller och systematiskt arbete inom miljö, kemikalier, arbetsmiljö, skydd- och säkerhet, informationssäkerhet mm? 

Följ upp hur ofta kontroller, skyddsronder görs och vad de skall innehålla. Vilka händelser och rapporter skall lämnas till myndigheter och när? 

Ta ditt företag från en pärm i hyllan till ett aktivt och systematiskt arbete där information hela tiden är tillgängligt. Säkerställ att företaget uppdaterar rutiner och beskrivningar regelbundet. Lagar, regler och förutsättningar förändras hela tiden. Se till att din personal bekräftar förändringar och sin kunskap.

Listor

Med hjälp av listor samlar ni flera punkter som ska utföras som ska utföras i ett sammanhang. Listorna utförs av dig eller dina anställda.

Läs mer   

Kalender

Med hjälp av kalender kan ni schemalägga och planera listor för var dag, vecka eller månad. Följ även upp det som gjordes tillbaks i tiden.

Läs mer   

Ärende

Med hjälp av ärende, kan ni följa upp avvikelser och följa status på ärenden. Med hjälp av ärenden kan ni förbättra arbetsflödet.

Läs mer   

Har du frågor? Vi hjälper dig.

 

KONTAKTA OSS