Oebas oavsett bransch

Exempel på användningsområden

Du lägger själv in vad du vill följa upp med hjälp av de funktioner som finns i Oebas Works.
Vi visar utvalda funktioner i Oebas med hjälp av fem olika exempel på användning. 

Användning av Oebas inom Process / Produktion

Skapa ordning och reda i din produktion av, som exempel,  tävlingsdäck eller livsmedel. Varje steg i processen kan följas med frågor som säkerställer din kvalité, skapar spårbarhet och underlag för ständig förbättring. 

Använd Oebas oavsett om det är verkstad, livsmedel, bygg eller rent av tjänsteproduktion.  Har du bra rutiner/beskrivningar att följa är det mesta jobbet klart!

Redovisa arbetsmoment i processen

Ett tävlingsdäck som skall göras klart till nästa tävling kräver flera steg i maskiner och även manuellt arbete. På punkterna i Oebas klarmarkeras varje moment och ett antal värden lagras för att skapa spårbarhet. Vem gjorde det? Vilket serienummer har däcket? Vilka maskiner användes? Vilka komponenter och batchnummer? 

Arbeta i App eller webb.

 

 

Produktionskontroll

Innan produktion startar behöver produktionsutrustning och förutsättningar kontrolleras för att ge klartecken att starta. Under produktion behöver råvara kontrolleras, batchnummer verifieras, rätt åtgärder utförs osv.

Efter färdigställd produkt kontrolleras miljö, förpackning, märkning osv.

Vem gjorde vad? Avvikelser skall registreras. Larm skall skickas för att åtgärda avvikelser osv. 

 

Med hjälp av listor, samlar ni flera punkter som skall utföras

En lista är ett antal punkter som skall utföras i ett sammanhang. Listan får utföras av en enskild person eller en grupp och flera kan arbeta på samma lista. Hela listan kan utföras under kort tid eller under längre tid. 

Med hjälp av Kalender, kan ni schemalägga och planera listor.

Planera din digitala uppföljning i Kalendern. För dag, vecka, månad eller vad som är relevant för dig och ditt företag. Följ också upp det som gjordes tillbaks i tiden.

Med hjälp av Ärende, kan ni följa upp avvikelser

Öppna avvikelser eller annan status som finns på avvikelser och ärenden. Hantera också andra ärenden och förbättringar.

Har du frågor? Vi hjälper dig.

 

KONTAKTA OSS