Oebas oavsett bransch

EXEMPEL PÅ ANVÄNDSNINGSOMRÅDEN

Du lägger själv in vad du vill följa upp med hjälp av de funktioner som finns i Oebas Works. Vi visar utvalda funktioner i Oebas med hjälp av fem olika exempel på användning.

Användning av Oebas inom Process / Produktion

Skapa ordning och reda oavsett om ditt företag producerar tävlingsdäck eller livsmedel eller något helt annat. Varje steg i processen kan följas med frågor som säkerställer din kvalité, skapar spårbarhet och underlag för ständig förbättring. 

Använd Oebas oavsett om det är verkstad, livsmedel, bygg eller rent av tjänsteproduktion.  Har du bra rutiner/beskrivningar att följa är det mesta jobbet klart!

Redovisa arbetsmoment i processen

Ett tävlingsdäck som skall göras klart till nästa tävling kräver flera steg i maskiner och även manuellt arbete. På punkterna i Oebas klarmarkeras varje moment och ett antal värden lagras för att skapa spårbarhet. Vem gjorde det? Vilket serienummer har däcket? Vilka maskiner användes? Vilka komponenter och batchnummer? 

Arbeta i App eller webb.

 

 

Produktionskontroll

Innan produktion startar behöver produktionsutrustning och förutsättningar kontrolleras för att ge klartecken att starta. Under produktion behöver råvara kontrolleras, batchnummer verifieras, rätt åtgärder utföras osv.

Efter färdigställd produkt kontrolleras miljö, förpackning, märkning osv.

Vem gjorde vad? Avvikelser skall registreras. Larm skall skickas för att åtgärda avvikelser osv. 

 

Listor

Med hjälp av listor samlar ni flera punkter som ska utföras som ska utföras i ett sammanhang. Listorna utförs av dig eller dina anställda.

Läs mer   

Kalender

Med hjälp av kalender kan ni schemalägga och planera listor för var dag, vecka eller månad. Följ även upp det som gjordes tillbaks i tiden.

Läs mer   

Ärende

Med hjälp av ärende, kan ni följa upp avvikelser och följa status på ärenden. Med hjälp av ärenden kan ni förbättra arbetsflödet.

Läs mer   

Har du frågor? Vi hjälper dig.

 

KONTAKTA OSS